پروژه های مرتبط

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی پل بصری

  محل اجرای پروژه : استان مرکزیاراک جاده ملایر

  نام کارفرمای پروژه : حوزه غرب و مرکز وزارت راه و ترابری

  نام مشاور پروژه : مهندسین مشاور ره آور

  تاریخ آغاز کار : آذر ۸۶

  تاریخ خاتمه کار : خرداد ۸۶

 • null

  نام پروژه : تقاطع غیر همسطح فرودگاه ماهشهر

  محل اجرای پروژه : ماهشهرمحور ماهشهر به سربندرتقاطع فرودگاه

  نام کارفرمای پروژه : طرحهای زیر بنایی پتروشیمی ماهشهر

  نام مشاور پروژه : مهندسین مشاورهراز راه

  تاریخ آغاز کار : تیر ۸۴

  تاریخ خاتمه کار : بهمن ۸۴

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارهای برگشتی و کوله پل داکت بنزین آزاد راه اهوازبندر امام

  محل اجرای پروژه : استان خوزستاناهوازابتدای جاده ماهشهر

  نام کارفرمای پروژه : شرکت ساخت و بهره برداری آزاد راه اهواز بندر امام

  نام مشاور پروژه : مهندسین مشاورهراز راه

  تاریخ آغاز کار : آبان ۸۴

  تاریخ خاتمه کار : اردیبهشت ۸۵

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی

  محل اجرای پروژه : استان تهران اسلامشهرپل تقاطع راه آهنپل آپرین

  نام کارفرمای پروژه :اداره کل راه و ترابری استان تهران

  نام مشاور پروژه : مهندسین مشاور پاسار

  تاریخ آغاز کار : مهر ۸۸