همواره حفاظت و جلوگیری از فرسایش سواحل و احیای اراضی ساحلی از جمله مهم ترین مسائل کشورهای ساحلی بوده است. شرکت ژئوپارسیان با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک از جمله ژئوبگ ­ها و ژئوتیوب­ ها در ساخت دیوارهای ساحلی، موج شکن ­ها و دیگر سازه های ساحلی، روشی سریع و کم هزینه را برای حفاظت ساحلی در اختیار مهندسان قرار داده است.