یکی از گسترده ترین حوزه‌های کاربرد ژئوگرید‌ها، در راه‌سازی است که شامل طیف وسیعی از سازه‌‌های خاک مسلح و تقویت بستر می‌باشد. از آن جمله می‌توان به احداث دیوار‌های حائل، رمپ پل‌‌ها و تقویت بستر لایه زیرسازی اشاره کرد. در مواردی که تعریض مسیر مد نظر باشد، خصوصاً در مناطق کوهستانی، دیوار‌های حائل خاک مسلح ژئوگریدی در مقایسه با روش‌‌های دیگر انتخاب بسیار مقرون به صرفه و سریعی است. در این روش با توجه به مشکلات مربوط به دسترسی محل پروژه و تأمین مصالح، حجم عملیات خاکی کاهش یافته و امکان استفاده از دامنه وسیعی از مصالح موجود در محل وجود دارد.

همچنین در ساخت خاکریز تقاطع‌‌های غیرهمسطح، استفاده از خاک مسلح ضمن اینکه اجرای عمودی دیوار را ممکن می‌سازد، امکان اجرای رنج وسیعی از نمای نهایی دیوار را فراهم می‌‌کند؛ که با توجه به موقعیت پروژه اعم از شهری یا بین شهری انتخاب می‌شود. با اجرای عمودی دیوار‌ها حجم عملیات خاکی کاهش یافته و طرح هندسی تقاطع با محدودیت‌‌های کمتری مواجه خواهد بود.