مشاور : ‌ بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : ‌ استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : ‌ 1392
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع راه آهن– پل آپرین اسلامشهر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : 1388
مشاور : مهندسین مشاور پاسار
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی