مشاور : ‌ بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : ‌ استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : ‌ 1392
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه