ژئوبگ

ژئوبگ ها کیسه های ساخته شده از ژئوکامپوزیت هستند که در محل پروژه از مصالح ساحلی موجود پر شده و در ساخت انواع سازه های ساحلی اعم از موج شکن ها، دیوارهای ساحلی، گروین ها، جزایر مصنوعی و …. کاربرد دارند.

روزنه های ریز ژئوتکستایل ضمن اجازه ی خروج آب اضافی، مانع از خروج ماسه ها می گردند و بدین ترتیب حجم ماسه داخل کیسه همواره ثابت خواهد بود و به مرور زمان کاهش نخواهد یافت.

امکان پر کردن کیسه ها در محل پروژه از مزایای قابل توجه این سیستم می باشد که نیاز به انتقال مصالح سنگین از مسافت های دور را از بین می برد.