صنایع نفت و گاز از اثرگذارترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران هستند. امروزه طلای سیاه، علاوه بر اینکه منبعی بسیار مهم در جهت تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش بسزایی نیز در مشخص نمودن میزان اقتدار و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند.

بخش نفت و گاز سال‌های زیادی است که در اقتصاد ایران عهده دار بخش مهمی از درآمد ملی کشور است و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقشی تعیین کننده و حیاتی ایفا می‌کند.

لذا با توجه به اینکه امروزه استفاده از انرژی‌های فسیلی و انتقال آن به پهنه وسیع جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و دیگر مناطق جهان امری بسیار مهم است. به منظور اجرای خطوط لوله نفت و گاز، عبور از عوارض طبیعی و مصنوعی مسیر با در نظر گرفتن استانداردهای لازم و کمترین هزینه همواره از چالش‌های مهم پیش روی مهندسین بوده است.

کاربرد ژئوسنتتیک‌ها در تاسیسات صنایع مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی شامل موارد ذیل است: