مشاور : ‌ مهندسین مشاورهراز راه
محل اجرا : ‌ استان خوزستان–اهواز–ابتدای جاده ماهشهر
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
دیوار حائلراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

اجرای دیوار خاک مسلح برای احداث کوله پل غیر همسطح بازکیاگوراب – لاهیجان

محل اجرا : بازکیاگوراب – لاهیجان
سال ساخت : 1390
مشاور : مهندسین مشاور ره آزما - مشاور همکار: شرکت ژئوشبکه پارسیان
پیمانکار : شرکت گیل پوشش شمال
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید نوع ۳۵/۳۵ GP ، ۵۰/۲۰ GP ، ۸۰/۲۰ GPGrid (ژئوپارسیان)
دسته‌ها: بررسی موردی, دیوار خاک مسلح, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی
فهرست