کوله پل مسلح ژئوگریدی – راه آهن اصفهان شیراز
مشاور : ‌ شرکت هراز راه
پیمانکار : ‌ گروه استراتوس
محل اجرا : ‌ اصفهان - شیراز
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 88
دسته‌ها:
راه آهنرمپ و کوله پلژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه

اجرای دیوار خاک مسلح برای احداث کوله پل غیر همسطح بازکیاگوراب – لاهیجان

محل اجرا : بازکیاگوراب – لاهیجان
سال ساخت : 1390
مشاور : مهندسین مشاور ره آزما - مشاور همکار: شرکت ژئوشبکه پارسیان
پیمانکار : شرکت گیل پوشش شمال
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید نوع ۳۵/۳۵ GP ، ۵۰/۲۰ GP ، ۸۰/۲۰ GPGrid (ژئوپارسیان)
دسته‌ها: بررسی موردی, دیوار خاک مسلح, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی
فهرست