بر کسی پوشیده نیست که امروزه صنعت حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد و یکی از اجزاء مهم اقتصاد و از شاخص‌های مهم توسعه هر کشور محسوب می‌گردد. این صنعت دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارد.

شبکه ریلی یکی از ارکان مهم حمل نقل کالا و مسافر در جهان و کشور پهناور ایران محسوب شده و ایمنی و کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری آن همواره یکی از دغدغه‌های مهندسان بوده است.

امروزه استفاده از ژئوسنتتیک‌ها در این صنعت رونق بسیاری داشته و در موارد مهمی از جمله تقویت بستر، تسلیح بالاست و ساب بالاست، زهکشی، جداسازی و حفظ هندسه خاک، کنترل و پوشش فروچاله‌ها و اجرای دیوارهای حائل مسیر، تقاطع‌های غیر همسطح و احداث مسیر جدید کاربردهای گسترده‌ای دارد.