دیوار خاک مسلح ژئوگریدی در زیر کوله پل‌ها همچنین به عنوان رمپ در پروژه‌های راهسازی شهری، بین شهری و راه آهن موجب کاهش حجم عملیات خاکی می‌شود. همچنین با توجه به اهمیت رعایت حریم و رعایت مسائل محیط زیستی در طرح هندسی، این روش یکی از مؤثرترین روش‌های مورد استفاده توسط مهندسین در جهان است.

انتخاب نوع نمای دیوار‌های خاک مسلح با توجه به شرایط اجرایی پروژه شامل زاویه دیوار، موقعیت پروژه در مکان‌های شهری یا صنعتی همچنین امکان تأمین مصالح از جمله آرماتور، سیمان، بلوک و غیره می‌باشد و شامل ضوابط طراحی دیوار حائل نمی‌شود.

وظیفه‌ی اصلی نما در دیوار‌های ژئوگریدی جلوگیری از فرسایش خاک داخل دیوار است همچنین در مواردی مسیر‌های زهکشی نیز از داخل نما عبور می‌کند.

انواع مختلف نما‌ها در این سازه‌ها به شرح ذیل است که بنا به نظر کارفرما و شرایط پروژه قابل اجرا است:

نمای فلاور باکس (بلوک گلدانی)

نمای فلاورباکس برای فضا‌های شهری و در شرایطی که امکان آبیاری گیاهان وجود داشته باشد مناسب است.

استفاده از این بلوک‌های گلدانی به عنوان نمای دیوار حائل (با شیب کم و ارتفاع کوتاه) تأثیر بسزایی در خنک‌شدن محیط‌های شهری (Urban Cooling) داشته و به عنوان راهکاری سازگار با اهداف توسعه پایدار، به کار گرفته می‌شود.

علاوه بر امتیاز‌های بوم‌شناختی این نوع نما که سبب تعدیل شرایط محیطی و افزایش تنوع‌زیستی در فضای شهری می‌شوند، امتیاز‌های زیبایی‌شناختی و اثرات مثبت روانشناختی را نیزدر پی دارند و در محیط‌های متراکم شهری، آرامش روانی افراد و احساس نزدیکی به طبیعت را به همراه می‌آورند.

گیاهان مورد استفاده در این نوع نما باید دارای ریشه‌های کوتاهی باشند و استفاده از یک لایه ژئوتکستایل در زیر خاک گلدان توصیه می شود.

نمای فلاور باکس یا بلوک گلدانی دیوار حائل ژئوگریدی

نمای سبد آرماتور

استفاده از سبد آرماتور به عنوان نمای دیوار‌های حائل ژئوگریدی از ارزانترین و ساده‌ترین نوع نما‌های به کار رفته در دیوار‌های خاک مسلح است که در تمام شرایط طراحی امکان استفاده از آن وجود دارد.

در اجرای این نوع نما محدودیت زاویه اجرا و ارتفاع لایه‌ها وجود ندارد.

نمای سبد آرماتور دیوار حائل ژئوگریدی نمای سبد آرماتور دیوار حائل ژئوگریدی

نمای بلوک مدولار

این نوع نما مناسب برای فضا‌های شهری و صنعتی است. در اجرای نمای بلوک‌های مدولار ژئوگرید‌ها تا زیر بلوک ادامه پیدا کرده و نیاز به رپ راند (برگردان) ندارند. در طراحی این نما در نظر گرفتن اتصال بلوک‌ها و ژئوگرید حائز اهمیت است.

نمای بلوک مدولار دیوار حائل ژئوگریدی نمای بلوک مدولار دیوار حائل ژئوگریدی  

نماهای پنل بتنی

این نما شامل قطعات پیش ساخته‌ی بتنی است که پس از اجرای لایه‌های خاکریز ژئوگریدی به سبد آرماتور متصل می‌شود.

نمای سبد آرماتور دیوار حائل ژئوگریدی