تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن
مشاور : ‌ بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
پیمانکار : ‌ شرکت پاراد راه
محل اجرا : ‌ استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بناب
سال ساخت : ‌ 93
دسته‌ها:
راه آهنرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط