به طور کلی سالانه در دنیا بلایای طبیعی منجر به جراحت، آسیب‌های جسمی و روحی و حتی مرگ شمار زیادی از انسان‌ها می‌شود. سوانح طبیعی منجر به خسارات اقتصادی و زیست محیطی شده و همچنین مانع بزرگی در توسعه اجتماعی ایجاد می‌کند. آن‌ها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد هر کشور تأثیر گذاشته و همچنین اثر طولانی مدتی بر زندگی اجتماعی جامعه دارند.

در کشور ایران برخی از بلایای طبیعی که بیشترین خسارات جانی و مالی را به بار آورده‌اند عبارتند از سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان. در سال‌های اخیر ژئوسنتتیک‌ها به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش بلایای طبیعی مانند سیل، رانش زمین، زلزله، ریزش سنگ، جریان‌های آوار و بهمن به‌طور موفقیت‌آمیزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ادامه امکان استفاده از ژئوسنتتیک ها را در کاهش بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله خواهیم پرداخت.

وجود خاک‌های سست در مناطق مختلف کشور و نیاز به پایدار سازی و تقویت آن‌ها، عبور انواع مسیرهای جاده‌ای خاکی، آسفالتی و ریلی از عوارض جغرافیایی و ساخت دیوارها، رمپ‌ها و پل‌های خاک مسلح، و بسیاری دیگر از سازه‌های خاک مسلح و همچنین کنترل جریان‌های هیدرواستاتیک وارد بر آن‌ها لزوم استفاده از ژئوسنتتک‌ها را در پروژه‌های عمرانی برای مهندسین بیش از پیش مد نظر قرار می‌دهد.