احداث ديوارحائل ژئوگريدي تقاطع غير همسطح فردوس
مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شرکت جنرال مکانیک - شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران بزرگراه جديدالاحداث آسيا
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 86
دسته‌ها:
راهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع راه آهن– پل آپرین اسلامشهر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : 1388
مشاور : مهندسین مشاور پاسار
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی