احداث ديوارحائل ژئوگريدي تقاطع غير همسطح فردوس
مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شرکت جنرال مکانیک - شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران بزرگراه جديدالاحداث آسيا
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 86
دسته‌ها:
راهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط