آسفالت

نقش عمده ژئوسنتتیک­ ها در مسلح کردن آسفالت به عنوان ماده ای برای افزایش مقاومت کششی آسفالت به تازگی شناخته شده و در حال گسترش است. از جمله این محصولات می­ توان به ژئوگریدها، ژئوتکستایل­ ها و ژئوکامپوزیت­ های تولیدی شرکت ژئوپارسیان اشاره کرد که می­ توانند تا سه برابر باعث افزایش عمر آسفالت شوند و همچنین هزینه­ های تعمیر و نگهداری آن را کاهش دهند.

 ضـعف آسفالت در برابر کشش موجب می شود تا ترک هایی که در لایه های زیرین راه به وجود آمده اند بـه سـطح آن منتقل شده و موجب خرابی رو سازی گردند. نقش مهم این مسلح کننده ها در لایه های آسفالتی، افـزایش مقاومت کششی لایه های آسفالتی می باشد. ژئوسنتتیک های آسفالتی نسبت قابل توجهی از تنش های کششی وارده به آسفالت را تحمل کرده  و آن هـا را در یک سطح بزرگتر توزیع می کنند. این عمل موجب کاهش میزان تمرکز تنش های کششی شده و وقوع ترک های انعکاسی را به طور قابل توجهی به تعویق می اندازد.

 


  • null
  • null
  • null