مشاور : ‌ شرکت مهندسین مشاور وینه سار
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران- شهرستان آبعلی
سال ساخت : ‌ 1388
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط