اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالت در روکش آزادراه کرج- قزوین
مشاور : ‌ مهندسین مشاو وینه سار
پیمانکار : ‌ شرکت 115
محل اجرا : ‌ آزادراه کرج- قزوین
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط