اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالتی در روکش آسفالت فرودگاه سنندج
مشاور : ‌ مهندسین مشاور فرودراه
پیمانکار : ‌ شرکت شالوده راه - شرکت تعاونی 163
محل اجرا : ‌ باند فرودگاه سنندج
سال ساخت : ‌ 1385

دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط