اجرای روکش آسفالتی فرودگاه دزفول
پیمانکار : ‌ واحد مهندسی نیروی هوایی ارتش
محل اجرا : ‌ باند فرودگاه دزفول
سال ساخت : ‌ 1391

تقویت روکش آسفالتی باند فرودگاه دزفول

دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه