اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالت در روکش محور گرگان- علی آباد
مشاور : ‌ مهندسین مشاور ره‌آور
پیمانکار : ‌ شرکت فاندیشن
محل اجرا : ‌ محور گرگان- علی آباد
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط