اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالت در روکش محور گرگان- علی آباد
مشاور : ‌ مهندسین مشاور ره‌آور
پیمانکار : ‌ شرکت فاندیشن
محل اجرا : ‌ محور گرگان- علی آباد
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط

تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : 1392
مشاور : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, راهسازی, رمپ و کوله پل