اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالت در روکش محور گرگان- علی آباد
مشاور : ‌ مهندسین مشاور ره‌آور
پیمانکار : ‌ شرکت فاندیشن
محل اجرا : ‌ محور گرگان- علی آباد
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط

تعریض محور دباشان

تعریض محور دباشان

کارفرما: استانداری سلیمانیه عراق
محل اجرا : کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : 92
مشاور : شرکت بهسازان محک
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
دسته‌ها: تعریض جاده, راهسازی
فهرست