اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالتی در روکش آسفالت فرودگاه مهرآباد
مشاور : ‌ مهندسین مشاور گذر راه
پیمانکار : ‌ شرکت شالوده راه
محل اجرا : ‌ باند شمالی فرودگاه مهر آباد
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط