اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالتی در روکش آسفالت فرودگاه مهرآباد
مشاور : ‌ مهندسین مشاور گذر راه
پیمانکار : ‌ شرکت شالوده راه
محل اجرا : ‌ باند شمالی فرودگاه مهر آباد
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه
فهرست