مشاور : ‌ شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : ‌ شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
محل اجرا : ‌ استان تهران
سال ساخت : ‌ 1385
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط