اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالتی در روکش آسفالت محور نائین - اردستان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسیلو
پیمانکار : ‌ شرکت اسکانده
محل اجرا : ‌ استان اصفهان – نائین به سمت اردستان
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط