اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالتی در روکش آسفالت محور نائین - اردستان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسیلو
پیمانکار : ‌ شرکت اسکانده
محل اجرا : ‌ استان اصفهان – نائین به سمت اردستان
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه