اجرای ژئوتکستایل در لایه آسفالت در روکش محور سیرجان- شهر بابک
مشاور : ‌ مهندسین مشاور وینه سار
پیمانکار : ‌ شرکت ساویر
محل اجرا : ‌ سیرجان- شهر بابک
سال ساخت : ‌ 1385
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط