ژئوگرید خاکی چیست و آشنایی مختصر با انواع این محصول

ژئوگرید خاکی یک محصول ژئوسنتتیکی پر مصرف می باشد که به انواع تک سویه، دو سویه و چند سویه تقسیم می شود. به طور کلی ژئوگرید ها صفحه هایی شبکه مانند هستند که با اکستروژن پلیمر و یا بافته شدن الیاف پلیمری به یکدیگر ساخته شده اند. فضاهای خالی بین نوارهای میانی ژئوگرید باعث ایجاد درگیری بسیار خوبی با خاک می شود. درگیری ذرات خاک با شبکه های ژئوگرید سبب می شود تا نیروی وارده از طرف سربار، از خاک به شبکه های ژئوگرید منتقل شده و در سطح گسترده تری که همان مساحت ژئوگریدها می باشد، پخش شود و بدین ترتیب شدت تمرکز تنش کاهش یابد. به دلیل صلبیت بالای آن ها نسبت به خاک، حرکت جانبی ذرات خاک محدود می شود. بدین ترتیب ضریب اطمینان در برابر جابجایی های زیاد و نهایتا گسیختگی، بالا می رود.

به کارگیری این محصولات علاوه بر بهبود عملکرد سازه های خاکی، سبب می شود تا اجرای پروژه های ژئوتکنیکی با سرعت بیشتر و هزینه کمتری صورت گیرد.

 ژئوگریدهای شرکت ژئوپارسیان، از به هم بافته شدن الیاف پلی استری با روکش pvc و با مقاومت کششی متفاوت، از ۲۰ تا ۴۰۰ کیلونیوتن بر متر تولید می شوند. این محصولات در دو نوع تک سویه و دو سویه عرضه می شوند.

 

ژئوگرید خاکی تک سویه

ژئوگریدهای تک سویه در جهت اصلی از مقاومت بیشتر و در جهت عمود بر آن از مقاومت کم تری برخوردار هستند. این نوع ژئوگریدها عمدتا برای تسلیح دیوارهای حائل، کوله پل ها و رمپ ها به کار می روند.

 

ژئوگرید خاکی دو سویه

ژئوگریدهای دو سویه قابلیت تحمل بار در دو راستای عمود بر هم را به اندازه ی مساوی دارند و برای تقویت بستر راه و راه آهن، فرودگاه ها و دیگر جاهایی که تسلیح خاک در هر دو جهت با اهمیت می باشد، کاربرد دارند.

پروژه های مرتبط

  • null

    دیوار حائل ژئوگریدی بلوار جانبازان کرج

  • null

    کوله پل ژئوگریدی اتوبان باکری، تهران