نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابن
مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسار
سال ساخت : ‌ 1397

نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابننام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابن

دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکیمهندسی هیدرولیک

پروژه‌های مرتبط

تقویت بستر سست مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در جزیره قشم

کارفرما: شرکت سرمایه گذار نفت قشم
محل اجرا : استان هرمزگان-جزیره قشم
سال ساخت : 1393
مشاور : شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید خاکی
دسته‌ها: تقویت بستر, ژئوگرید خاکی, نفت،گاز و پتروشیمی