احداث ديوارحائل ژئوگريدي زير گذر راه آهن نيشابور
مشاور : ‌ مهندسين مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شركت جهاد نصر يزد - شركت بهسازان محك
محل اجرا : ‌ استان خراسان - نيشابور- تقاطع محور با راه آهن
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 87
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع راه آهن– پل آپرین اسلامشهر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : 1388
مشاور : مهندسین مشاور پاسار
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی