دیوار خاک مسلح اتوبان نیایش
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1388
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط