مشاور : ‌ شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : ‌ شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محل اجرا : ‌ استان هرمزگان-جزیره قشم
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1393

دسته‌ها:
تقویت بسترژئوگرید خاکینفت،گاز و پتروشیمی

پروژه‌های مرتبط

احداث ديوارحائل ژئوگريدي – تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران–منطقه هراز
سال ساخت : 1387
مشاور : EPC
پیمانکار : شركت لیان آرمان راه
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید خاکی
دسته‌ها: تعریض جاده, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, ژئوگرید خاکی
احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2