مشاور : ‌ شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : ‌ شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محل اجرا : ‌ استان هرمزگان-جزیره قشم
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1393

دسته‌ها:
تقویت بسترژئوگرید خاکینفت،گاز و پتروشیمی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

کارفرما: General Mechanic Company
محل اجرا : کشور امارات متحده عربی– شهر رأس الخیمه
سال ساخت : 1387
مشاور : Halcrow consultant engineers
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگريد خاکی
دسته‌ها: تعریض جاده, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, ژئوگرید خاکی
احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road