فرودگاه

 تسلیح آسفالت باند فرودگاه ها با استفاده از ژئوگرید یا ژئوکامپوزیت آسفالتی شرکت ژئوپارسیان با جلوگیری از روند گسترش ترک­ های انعکاسی، باعث افزایش عمر آسفالت و کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات خواهد شد. با توجه به اینکه تعمیرات بخش­ هایی از باند می تواند هزینه­ های زیادی را به سیستم حمل و نقل وارد نماید، تسلیح آسفالت باند فرودگاه ها انتخاب بسیار مقرون به صرفه­ ای است. از آنجایی که بار ترافیکی فرودگاه­ ها بسیار بیشتر از محورهای جاده ­ای بوده، شرکت ژئوپارسیان اقدام به تولید ژئوگریدهایی با مقاومت بسیار بالا جهت تسلیح باند فرودگاه  ها نموده است.

  • null
  • null
  • null