اجرای روکش آسفالتی محور نطنز - کاشان با استفاده از ژئوگرید آسفالتی
پیمانکار : ‌ شرکت طلوع عمران اسپادان
محل اجرا : ‌ محور نطنز - کاشان
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1397
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازیژئوگرید آسفالتی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

کارفرما: General Mechanic Company
محل اجرا : کشور امارات متحده عربی– شهر رأس الخیمه
سال ساخت : 1387
مشاور : Halcrow consultant engineers
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگريد خاکی
دسته‌ها: تعریض جاده, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, ژئوگرید خاکی