اجرای روکش آسفالتی محور نطنز - کاشان با استفاده از ژئوگرید آسفالتی
پیمانکار : ‌ شرکت طلوع عمران اسپادان
محل اجرا : ‌ محور نطنز - کاشان
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1397
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازیژئوگرید آسفالتی

پروژه‌های مرتبط

تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : 1392
مشاور : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, راهسازی, رمپ و کوله پل

احداث دیوارهای برگشتی و کوله پل داکت بنزین آزاد راه اهواز – بندر امام

کارفرما: شرکت ساخت و بهره برداری آزاد راه اهواز بندر امام
محل اجرا : استان خوزستان–اهواز–ابتدای جاده ماهشهر
سال ساخت : 1384
مشاور : مهندسین مشاورهراز راه
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل