احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2
مشاور : ‌ EPC
پیمانکار : ‌ شركت لیان آرمان راه
محل اجرا : ‌ استان تهران–منطقه هراز
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع راه آهن– پل آپرین اسلامشهر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : 1388
مشاور : مهندسین مشاور پاسار
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی