احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2
مشاور : ‌ EPC
پیمانکار : ‌ شركت لیان آرمان راه
محل اجرا : ‌ استان تهران–منطقه هراز
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائلراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

بهسازی و اجرای روکش آسفالتی بخشی از آزادراه تهران – قم حدفاصل میدان جهاد تا حسن آباد

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران
سال ساخت : 1385
مشاور : شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
دسته‌ها: تقویت روکش آسفالت, راهسازی

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه
فهرست