مشاور : ‌ مهندسین مشاور رهاب
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ کرج
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگریدهای تک سویه و دو سویه

بلوار جانبازان کرج در قسمت شمال شرقی این شهر یکی از مسیر های پر تردد و منتهی به جاده چالوس میباشد. ضرورت اجرای دیوار حائل در قسمتی از حاشیه این بلوار به منظور حفاظت از ترانشه های خاکی در برابر فرسایش و ریزش، همینطور ایمن سازی محوطه مجتمع مسکونی بعثت و چشم انداز زیبای منطقه در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفت.

لذا طراحی اولیه دیوارخاک مسلح ژئوگریدی به عنوان سریع ترین، ایمن ترین و اقتصادی ترین طرح دیوار حائل در تابستان سال ۹۱ از سوی مهندسین شرکت ژئوپارسیان ارائه گردید.

نحوه اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوگرید

با توجه به نوع پروژه و اهمیت نمای دیوار به لحاظ ایمنی و زیبایی شهری، از بین نما های متعدد قابل اجرا برای دیوار های خاک مسلح ژئوگریدی، نمای بلوک گلدانی (Flower Box) مد نظر طراحان برای اجرا قرار گرفت، که ضمن حفاظت از ترانشه حاشیه مسیر در برابر عوامل فرسایش و درنتیجه ناپایداری شیروانی، چشم اندازی زیبا برای این محور پرتردد ایجاد نموده است.

نام پروژه : پروژه بهسازی و ایمن سازی بلوار جانبازان کرج

کارفرما : شهرداری کرج

مشاور : مهندسین مشاور رهاب

مشاور همکار : شرکت ژئوپارسیان

پیمانکار: شرکت بهسازان محک

تامین کننده ژئوگرید مصرفی در پروژه : شرکت ژئوپارسیان

بر پایه اطلاعات بدست آمده از مشخصات مکانیکی خاک محل و نتایج کسب شده از نرم افزار های طراحی دیوار خاک مسلح (RESSA – MSEW) توسط طراحان شرکت ژئوپارسیان و تایید مهندسین مشاور پروژه از ژئوگریدهای تک سویه و دو سویه شرکت ژئوپارسیان با مقاومت کششی اسمی ۳۵،۶۰،۸۰،۱۱۰،۱۶۰،۲۰۰،۲۴۰ کیلونیوتن بر متر در جسم دیوار استفاده شده است.

پایدارسازی شیروانی با استفاده از ژئوگریدها

به منظور جلوگیری از اختلاط دانه بندی مصالح زهکش، در پشت نما از لایه های ژئوتکستایل استفاده شد.

در پروژه بهسازی و ایمن سازی بلوار جانبازان کرج در مجموع ۱۰,۰۰۰ متربع نما بوده که بالغ بر ۵۰،۰۰۰ عدد بلوک گلدانی در آن به کار برده شده است.

کاربرد ژئوگرید در راهسازی از جمله چالش های پروژه ارتفاع بسیار زیاد دیوار، لزوم ایجاد فضای سبز برای مجتمع مسکونی مجاور دیوار و تردد ترافیک بسیار زیاد محور پایین دست بوده است که در فرآیند طراحی واجرای پروژه به خوبی مدیریت و حاصل شد.

دسته‌ها:
بررسی موردیپروژه‌هاراهسازی

پروژه‌های مرتبط