اجرای روکش آسفالتی محور سرچم – اردبیل
مشاور : ‌ شرکت مهندسین پاسیلو
پیمانکار : ‌ شرکت ساز آب کیان باد
محل اجرا : ‌ محور سرچم - اردبیل
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوکامپوزیت آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1395
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتژئوکامپوزیت آسفالتی

پروژه‌های مرتبط

بهسازی و اجرای روکش آسفالتی بخشی از آزادراه تهران – قم حدفاصل میدان جهاد تا حسن آباد

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران
سال ساخت : 1385
مشاور : شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
دسته‌ها: تقویت روکش آسفالت, راهسازی
فهرست