دیوار خاک مسلح اتوبان همت - آزادگان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور یکم
پیمانکار : ‌ شرکت بزرگراه
محل اجرا : ‌ استان تهران –منطقه 22
سال ساخت : ‌ 93
دسته‌ها:
دیوار خاک مسلحراهسازی

پروژه‌های مرتبط

بهسازی و اجرای روکش آسفالتی بخشی از آزادراه تهران – قم حدفاصل میدان جهاد تا حسن آباد

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران
سال ساخت : 1385
مشاور : شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
دسته‌ها: تقویت روکش آسفالت, راهسازی
فهرست