اجرای ژئوگرید به منظور تقویت خاک بستر کنار گذر حلقوی می‌بد-اردکان

احداث راه‌ها بر روی بستر سست از دیرباز یک از معضلات مهندسین راهساز بوده است. با توجه به پایین آمدن ناگهانی سطح آب زیرزمینی در محور مذکور وجود ترک‌هایی با عمق بیش از 30 متر امکان احداث جاده را در این شریان حیاتی ناممکن می‌نمود. از این رو با طراحی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید و ژئوتکستایل معضل موجود مرتفع گردیده و نتایج کاملاً رضایتبخش بوده است.

دسته‌ها:
تقویت بسترراهسازی

پروژه‌های مرتبط

تقویت بستر سست مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در جزیره قشم

کارفرما: شرکت سرمایه گذار نفت قشم
محل اجرا : استان هرمزگان-جزیره قشم
سال ساخت : 1393
مشاور : شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید خاکی
دسته‌ها: تقویت بستر, ژئوگرید خاکی, نفت،گاز و پتروشیمی