اجرای ژئوگرید به منظور تقویت خاک بستر کنار گذر حلقوی می‌بد-اردکان

احداث راه‌ها بر روی بستر سست از دیرباز یک از معضلات مهندسین راهساز بوده است. با توجه به پایین آمدن ناگهانی سطح آب زیرزمینی در محور مذکور وجود ترک‌هایی با عمق بیش از 30 متر امکان احداث جاده را در این شریان حیاتی ناممکن می‌نمود. از این رو با طراحی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید و ژئوتکستایل معضل موجود مرتفع گردیده و نتایج کاملاً رضایتبخش بوده است.

دسته‌ها:
تقویت بسترراهسازی

پروژه‌های مرتبط

احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2

احداث ديوارحائل ژئوگريدي – تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران–منطقه هراز
سال ساخت : 1387
مشاور : EPC
پیمانکار : شركت لیان آرمان راه
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید خاکی
دسته‌ها: تعریض جاده, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, ژئوگرید خاکی