تعریض محور دباشان
مشاور : ‌ شرکت بهسازان محک
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : ‌ 92
دسته‌ها:
تعریض جادهراهسازی

پروژه‌های مرتبط