پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران– منطقه آبعلی
سال ساخت : ‌ 1387

احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 1

دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط