پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران– منطقه آبعلی
سال ساخت : ‌ 1387

احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 1

دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

تعریض محور دباشان

تعریض محور دباشان

کارفرما: استانداری سلیمانیه عراق
محل اجرا : کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : 92
مشاور : شرکت بهسازان محک
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
دسته‌ها: تعریض جاده, راهسازی