پروژه های مرتبط

 • null

  طرح تقویت بستر قطعه کویر گرمسار خطوط جدید راه آهن قم – گرمسار

  کارفرما : راه آهن حومه ای جمهوری اسلامی ایران

  مشاور مادر : شرکت هراز راه

  شروع پروژه: ۸۸

 • null

  طرح تقویت بستر قطعه کویر گرمسار خطوط جدید راه آهن قم – گرمسار

  کارفرما : راه آهن حومه ای جمهوری اسلامی ایران

  مشاور مادر : شرکت هراز راه

  شروع پروژه: ۸۸

 • null

  طرح تقویت بستر قطعه کویر گرمسار خطوط جدید راه آهن قم – گرمسار

  کارفرما : راه آهن حومه ای جمهوری اسلامی ایران

  مشاور مادر : شرکت هراز راه

  شروع پروژه: ۸۸