احداث ديوار حائل Ghasr alsarab
مشاور : ‌ Halcrow consultant engineers
پیمانکار : ‌ شركت بهسازان محك
محل اجرا : ‌ كشور امارات متحده عربي- شهر ابوظبي - منطقه حميم
سال ساخت : ‌ 87
دسته‌ها:
تقویت بستردیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی

پروژه‌های مرتبط

تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : 1392
مشاور : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, راهسازی, رمپ و کوله پل