احداث ديوار حائل Ghasr alsarab
مشاور : ‌ Halcrow consultant engineers
پیمانکار : ‌ شركت بهسازان محك
محل اجرا : ‌ كشور امارات متحده عربي- شهر ابوظبي - منطقه حميم
سال ساخت : ‌ 87
دسته‌ها:
تقویت بستردیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی

پروژه‌های مرتبط