مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
محل اجرا : ‌ استان خراسان – نیشابور– تقاطع محور با راه آهن
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها: راه آهن

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع راه آهن– پل آپرین اسلامشهر

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : 1388
مشاور : مهندسین مشاور پاسار
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی