احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road
مشاور : ‌ Halcrow consultant engineers
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ کشور امارات متحده عربی– شهر رأس الخیمه
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگريد خاکی
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط