مشاور : ‌ مهندسین مشاور ره آزما - مشاور همکار: شرکت ژئوشبکه پارسیان
پیمانکار : ‌ شرکت گیل پوشش شمال
محل اجرا : ‌ بازکیاگوراب – لاهیجان
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید نوع ۳۵/۳۵ GP ، ۵۰/۲۰ GP ، ۸۰/۲۰ GPGrid (ژئوپارسیان)
سال ساخت : ‌ 1390

احداث پل های غیر همسطح بدلیل سهولت در رفت و آمد اتومبیلها و افزایش سرعت در کنار ایمنی بیشتر و تخلیه سریعتر ترافیک عبوری مخصوصا در جاده های شمال کشور ارزشهای اجرایی خود را بیشتر نشان می دهد. 

ضرورت اجرای کوله پلها و رمپهای دسترسی آن در این مسیر به منظور اهداف ذکر شده بالا در کنار مزایای ذاتی دیوارهای ژئوگریدی از جمله سرعت اجرای بالا و سادگی کار و پایین بودن قیمت از عواملی بود که باعث شد این روش به عنوان روش برتر مورد توجه قرار گیرد، لذا طراحی اولیه دیوار خاک مسلح در ابتدای سال ۹۰ از سوی مهندسین شرکت ژئوپارسیان ارائه گردید.

۲
۳

عملیات اجرایی دیوار در تابستان سال ۱۳۹۰ آغاز گردید. با توجه به نوع پروژه و اهمیت انتخاب نمای مناسب ، از بین نماهای متعدد قابل اجرا برای دیوارهای ژئوگریدی، نمای پنلهای پیش ساخته بتنی مد نظر قرار گرفت. 

پروژه مذکور طی چند مرحله و در چند قسمت مجزا در سال ۱۳۹۰ به اتمام رسید .

به منظور جلوگیری از ریزش مصالح زهکش در پشت نما از لایه های ژئوگرید به عنوان رپراند استفاده شد .

بر پایه اطلاعات بدست آمده از مشخصات خاک محل و نتایج کسب شده از نرم افزار های تخصصی طراحی دیوار خاک مسلح، در اجرای دیوار از ژئوگرید های ۳۵/۳۵GP ، ۵۰/۲۰ GP ، ۸۰/۲۰ GP  استفاده گردید.

ارتفاع دیوار در ناحیه کوله حدود ۷ متر و در قسمت احداث رمپ ها متغیر بوده و بین ۱ تا ۷ متر اجرا گردیده است.

همچنین با توجه به نوع نمای انتخابی زاویه دیوار ۹۰ درجه می باشد.

۴
۵

در این پروژه با استفاده از دیوار خاک مسلح ژئوگریدی به عنوان تنها دیواری که قابلیت اجرای نما های متنوع را داراست ، ضمن انتقال مناسب نیرو های عمودی ناشی از ترافیک عبوری بالای پل به کوله ها و عمر بالا و قابلیت تطبیق پذیری با محیط شمال کشور و انعطاف پذیری مناسب در هنگام وقوع زلزله و قابل استفاده ماندن در این زمان و حفاظت از خاک حاشیه اتوبان در برابر عوامل فرسایش،چشم اندازی زیبا برای بزرگراهی با حجم بالای ترافیک ایجاده نموده است.

دسته‌ها:
بررسی موردیدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیرمپ و کوله پلژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط