محور دامغان-سمنان یکی از پرتردد ترین محورهای کشور است که روکش آسفالت قدیمی آن دچار ترک های پوست سوسماری شده بود. به منظور بهسازی روکش آسفالت این محور، ابتدا درزه گیری انجام شده سپس ژئوگرید آسفالتی به منظور جلوگیری از انعکاس ترک ها به روکش جدید، اجرا شده و در مرحله بعدی روکش اسفالت قرار گرفت.

دسته‌ها: پروژه‌ها

پروژه‌های مرتبط

تقویت بستر سست مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در جزیره قشم

کارفرما: شرکت سرمایه گذار نفت قشم
محل اجرا : استان هرمزگان-جزیره قشم
سال ساخت : 1393
مشاور : شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید خاکی
دسته‌ها: تقویت بستر, ژئوگرید خاکی, نفت،گاز و پتروشیمی