محور دامغان-سمنان یکی از پرتردد ترین محورهای کشور است که روکش آسفالت قدیمی آن دچار ترک های پوست سوسماری شده بود. به منظور بهسازی روکش آسفالت این محور، ابتدا درزه گیری انجام شده سپس ژئوگرید آسفالتی به منظور جلوگیری از انعکاس ترک ها به روکش جدید، اجرا شده و در مرحله بعدی روکش اسفالت قرار گرفت.

دسته‌ها: پروژه‌ها

پروژه‌های مرتبط

تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : 1392
مشاور : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راه آهن, راهسازی, رمپ و کوله پل