احداث دیوارحائل ژئوگریدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مشاور : ‌ شرکت بهسازان محک
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران – اشرفی اصفهانی- بلوار دانشگاه
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

کارفرما: General Mechanic Company
محل اجرا : کشور امارات متحده عربی– شهر رأس الخیمه
سال ساخت : 1387
مشاور : Halcrow consultant engineers
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگريد خاکی
دسته‌ها: تعریض جاده, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, ژئوگرید خاکی