احداث دیوارحائل ژئوگریدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران – اشرفی اصفهانی- بلوار دانشگاه
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

پایدارسازی کنار رودخانه سیاهرود- فومن (گیلان)

محل اجرا : فومن (استان گیلان)
سال ساخت : 1391
مشاور : شرکت ژئوشبکه پارسیان
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید GP grid (ژئوپارسیان)
دسته‌ها: بررسی موردی, پایدارسازی ترانشه, دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, ژئوگرید خاکی, مهندسی هیدرولیک