حوضچه‌های باطله و یا سدهای باطله را در معادن جهت بازیافت و استفاده مجدد از آب و ترسیب مواد جامد معلق در پساب حاصل از استحصال کانسار معدنی، احداث می‌نمایند. از آنجا که در برخی معادن جهت استخراج ماده معدنی از سنگ معدن، مواد شیمیایی خطرناک برای محیط زیست استفاده می‌شود، لذا اهمیت احداث اینگونه حوضچه‌ها جهت جلوگیری از ورود مواد آلوده‌کننده به خاک غیرقایل انکار است. جهت ساخت سدهای باطله معدنی از مصالح موجود در محل به دلیل ارزان بودن استفاده می‌گردد. جهت ساخت دیواره سدهای باطله می‌توان از محصولات ژئوسنتتیکی بهره گرفته. محصولاتی مانند ژئوبگ‌ها که از مصالح معدنی پر می‌گردند و بر روی هم تا ارتفاع مناسب چیده می‌شوند. همچنین می‌توان از دیوار خاک مسلح ژئوگریدی که با استفاده از ژئوگریدهای تک سویه و مصالح در محل ساخته می‌شوند بهره برد. هر دو این روش‌ها جهت احداث دیواره حوضچه‌ها جزو روش‌های مقرون به صرفه هستند و در کنار این مزیت اینگونه دیوارها از پایداری بالایی در برابر بارهای دینامیکی ناشی از حفاری به روش انفجار و زلزله نیز برخوردار هستند.

دسته دیگری که برای پایدار‌سازی شیروانی‌های سدهای باطله می‌توان استفاده نمود، ژئوسل‌ها هستند. این محصولات بر روی سطح شیروانی اجرا می‌گردند و درون آن با خاک و مصالح موجود در محل که در این گونه سایت‌ها غالبا همان مصالح و سنگ‌های معدن است پر می‌گردد. همچنین در صورت استفاده از اینگونه ژئوسنتتیک‌ها امکان ایجاد نمای سبز بر روی دیواره سد باطله فراهم می‌آید که مطمئنا تاثیر بسیارخوبی بر افزایش کیفت بصری اینگونه حوضچه‌ها و سدها دارد.