یکی از ارزانترین راه‌های از احداث سد‌ها و آب بند‌های موقت و یا حوضچه‌های مصنوعی، استفاده از ژئوسنتتیک‌ها از جمله انواع ژئوممبرین‌ها است. ژئوممبرین‌ها اما در برابر مصالح تیزگوشه بسیار آسیب پذیرند و در صورت وارد شدن فشار هیدرواستاتیکی به آن در مجاورت اینگونه مصالح دچار پارگی می‌گردند. جهت حفاظت از لایه‌های آب بند و ژئوممبرین یک لایه ژئوتکستایل نبافته در زیر لایه آب‌بند به عنوان محافظ و جداسازی لایه‌ها استفاده می‌شود. این لایه ضمن حفاظت از لایه آب‌بند و جداسازی مصالح خاکی از این لایه، باعث افزایش اصطکاک و تثبیت لایه آب‌بند بر روی خاک نیز می‌شود.