ژئوکامپوزیت خاکی

ژئوکامپوزیت خاکی ترکیبی از ژئوگرید و ژئوتکستایل می باشد که علاوه بر مقاومت کششی ژئوگرید، عملکرد های ژئوتکستایل نظیر جدا کنندگی، فیلترینگ و زهکشی را نیز دارا می باشد. مهم ترین کاربرد این محصولات افزایش ظرفیت باربری بسترهای سست نظیر بسترهای نمکی، لجنی، زراعی و همچنین ساخت ژئوبگ جهت حفاظت ساحلی می باشد.  ژئوکامپوزیت علاوه بر داشتن مقاومت کششی مورد نیاز در برابر امواج دریا در عین حال که جریان آب را از خود عبور می دهد، مانع از فرار ذرات ماسه نیز می شود و بنابراین محصول بسیار مناسبی برای ساخت ژئوبگ به شمار می رود.

غیر از کاربردهای ذکر شده، به کارگیری این محصول در پروژه های نفتی به خصوص ساخت مخازن ذخیره سازی، بسیار قابل توجه است.

پروژه های مرتبط

  • null

    اجرای دیوارحفاظت ساحلی با استفاده از ژئوبگ،سریک