[rev_slider_vc alias=”GP_APE_Asphalt_Geogrid”]

ژئوگرید آسفالتی با الیاف شیشه

 

یکی از موارد مهم در بهسازی آسفالت و اجرای روکش های آسفالتی، جلوگیری از انتقال ترک­های انعکاسی موجود در لایه های روسازی قدیمی به روکش جدید می باشد. با توجه به اثرات ژئوسنتتیک ها در افزایش مقاومت کششی آسفالت وایجاد خاصیت جذب تنش در زیر روکش تقویتی، این محصولات در کنترل ترک های موجود، به تاخیر انداختن انعکاس ترکها به روکش جدید آسفالتی و کاهش ضخامت روکش آسفالت مورد استفاده قرار می­گیرند. ژئوگرید آسفالتی بصورت شبکه ای با الیاف شیشه عمود برهم و با پوشش پلیمر قیری ساخته شده است. این محصول در کارخانه شرکت ژئوشبکه پارسیان با بهره­گیری از بالاترین تکنولوژی روز و ماشین آلات پیشرفته، بسته به نوع پروژه با مقاومت کششی ۵۰ الی ۲۰۰ کیلونیوتن در عرض های ۲ الی ۵ متر طراحی و تولید می شود که مقاومت الیاف در جهت طولی و عرضی یکسان می­باشد.

لیست پروژه ها

[info_list position=”right” font_size_icon=”55″][info_list_item list_title=”ژئوگریدها” icon_type=”custom” icon_img=”id^1801|url^http://anima-beauty.com/nl/wp-content/uploads/2017/11/DSC02652.jpg|caption^null|alt^null|title^DSC02652|description^null”] گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.[/info_list_item][/info_list]
[info_list position=”right” font_size_icon=”55″][info_list_item list_title=”ژئوگریدها” icon_type=”custom” icon_img=”id^1801|url^http://anima-beauty.com/nl/wp-content/uploads/2017/11/DSC02652.jpg|caption^null|alt^null|title^DSC02652|description^null”] گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.[/info_list_item][/info_list]
[info_list position=”right” font_size_icon=”55″][info_list_item list_title=”ژئوگریدها” icon_type=”custom” icon_img=”id^1801|url^http://anima-beauty.com/nl/wp-content/uploads/2017/11/DSC02652.jpg|caption^null|alt^null|title^DSC02652|description^null”] گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.[/info_list_item][/info_list]