ماه: اردیبهشت 1401

روش‌های طراحی و بارگذاری انواع دیوار حائل

دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی
دیوار‌های حائل را می‌توان از نظر مصالح، روش اجرا، کاربری و عملکرد رده‌بندی نمود. از لحاظ عملکرد سازه‌ای ، دیوار‌های حائل به دو دسته دیوار‌های حائل صلب و انعطاف‌پذیر تقسیم‌بندی می‌شوند: دیوار‌های حائل صلب دیوار‌هایی را گویند که خود را با نشست‌های محیط میزبان هماهنگ نمی‌نمایند. انواع متداول آن‌ها عبارتند از: دیوار‌های…