ماه: مهر 1396

ژئوگرید خاکی

محصولات
ژئوگریدهای خاکی یکی از پر کاربردترین محصولات ژئوسنتتیک هستند که به دو نوع تک سویه و دو سویه تقسیم می‌شوند. به طور کلی ژئوگرید‌ها صفحه‌هایی شبکه مانند هستند که از اتصال بدون چسبندگی الیاف پلیمری به یکدیگر ساخته می‌شوند. فضا‌های خالی بین نوار‌های میانی ژئوگرید باعث ایجاد درگیری بین مصالح خاک و…